Cyberverzekering voor ondernemers

De kans dat een bedrijf slachtoffer wordt van cybercriminelen is reëel. Criminelen worden door geld gedreven en er is een geldstroom aanwezig in elke onderneming. Ook data (klantgegevens of vertrouwelijke bedrijfsgegevens) zijn waardevol voor criminelen en daarom is elk bedrijf een potentieel doelwit. Onjuist menselijk handelen, softwarematige onvolkomenheden en de geavanceerde werkwijze van misdadigers maken elk bedrijf kwetsbaar. 

Cyberverzekeringen

Turien & Co. biedt de cyberverzekeringen aan van drietoonaangevende verzekeraars.

Chubb: Chubb Cyber Enterprise Risk Management
Hiscox: CyberClear by Hiscox
Zurich: Security & Privacy verzekering

Verzekerde evenementen

Een cyberverzekering bestaat uit 3 pijlers, te weten hulpverlening, een aansprakelijkheidsdekking en dekking voor de eigen schade. Een team van ervaren security professionals maakt deel uit van de 24/7 hulpverlening die in elke cyberverzekering van groot belang is. Verder staan hierna enkele veel voorkomende verzekerde situaties genoemd.

  • Systeeminbraak: dekking voor eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data. Bijvoorbeeld kosten van forensisch onderzoek, kosten van communicatie met klanten, kosten van crisismanagement en reputatieherstel.
  • Privacy: dekking voor de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens. Bijvoorbeeld claims van individuele getroffen personen en boetes die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Digitale aansprakelijkheid: deze dekking dekt schade als bijvoorbeeld de website of een e-mail onbedoeld een virus verspreid.
  • Hacking: online schade veroorzaakt door cybercriminelen is verzekerd. Bijvoorbeeld reparatie of vervanging van websites en data, kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking en advies in systeembeveiliging.
  • Afpersing: beschermt wanneer een afperser de website, het netwerk e.d. gijzelt en dreigt deze te beschadigen of te vernietigen of informatie openbaar te maken (ransomware). U krijgt bijstand en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
  • Omzetverlies (bedrijfsschade): dekt omzetverlies die bijvoorbeeld het gevolg is van een DDos-aanval of het niet kunnen gebruiken van ICT-systemen.

Dit is een samenvatting van de geboden dekking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u in de polisvoorwaarden. Deze kunt u downloaden via www.turien.nl/voorwaarden-documenten (kopje Cyber).

De premie van een cyberverzekering is afhankelijk van de hoogte van de jaaromzet en het gewenste verzekerde bedrag. Sommige verzekeraars laten de aard van de activiteiten van de ondernemer meewegen in de hoogte van de premie. Het eigen risico bedraagt minimaal € 500 per schade. 

Datalek tool van Kennedy van der Laan
Het kan bijzonder vervelend zijn als een organisatie met een datalek te maken krijgt. Om die reden heeft Kennedy Van der Laan een tool ontwikkeld. Hiermee kan gemakkelijker een inschatting worden gemaakt of er sprake is van een datalek binnen een organisatie, en zo ja: of deze gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokkene(n). Bekijk hier de tool.

Verzekering afsluiten

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}