Voorgestelde wijzigingen Prinsjesdag 2023

Op 20 september 2022 was het prinsjesdag.

De dag waarop de regering in algemene bewoordingen aangeeft wat het regeringsbeleid zal zijn voor komende jaar. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voorgestelde wijzigingen voor werkgevers voor 2023 en de plannen van de regering op het gebied van sociale zekerheid.

Aangekondigde plannen Prinsjesdag 2023

De koning leest traditioneel op Prinsjesdag de troonrede voor. Hij gaf dit jaar aandacht aan onder meer het personeelstekort en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers gaan er in 2023 een aantal zaken veranderen. Hieronder een kort overzicht:

  • Verhoging reiskostenvergoeding - Eerder is er aangekondigd dat de reiskostenvergoeding de komende jaren omhoog zou gaan. Deze verhoging is naar voren gehaald. Per 1 januari 2023 wordt de wettelijke toegestane reiskostenvergoeding 21 cent per kilometer. In 2024 zal dit 22 cent per kilometer worden.
  • Verhoging minimumloon - Het plan is er om per 1 januari 2023 het minimumloon met 10,15% te verhogen. Vanaf 21 jaar wordt het minimumloon dan 14 euro per uur.
  • Ook minimumuurloon in aantocht - Naast deze minimumloonsverhoging wil het kabinet per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon invoeren. De hoogte van het minimumloon per uur hangt op dit moment af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie Nu ontvangt een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Met de Wet invoering minimumuurloon gaat dit straks niet meer afhangen van de lengte van de werkweek. Minimumloonverdieners die meer dan 36 uur per week werken – bijvoorbeeld 40 uur – gaan er na inwerkingtreding van het minimumuurloon nog meer op vooruit.
  • De onbelaste thuiswerkvergoeding - Deze wordt geïndexeerd en verhoogd naar € 2,13.
  • Fiscaal - In de eerst schijf van de inkomstenbelasting komt een verlaging van 0,11 procentpunt. De arbeidskorting zal daarnaast ook stijgen. Vanaf 1 januari 2023 houdt een werknemer hierdoor netto meer over. Het doel van de regering is dat het MKB zo veel mogelijk hierbij wordt ontzien. De belastingen over winsten en vermogen worden verhoogd. De zelfstandigenaftrek wordt per jaar verlaagd met € 650 tot € 1.200 in 2030. 

Daarnaast heeft de koning ook een aantal maatregelen benoemd om de personeelstekorten en de prijsstijgingen aan te pakken. Hieronder lichten wij drie maatregelen uit.

  • Het aantrekkelijker maken van meer uren werken - de komende jaren wil de overheid gaan stimuleren om mensen meer uren te laten werken. Het plan is er om in deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel te vergoeden.
  • Gevolgen prijsstijgingen - Het kabinet heeft een ‘ongekend fors maatregelenpakket’ van ruim 18 miljard euro beschikbaar gemaakt om de financiële klappen die Nederlanders krijgen op te vangen. Zo worden onder meer de belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag, die oorspronkelijk tot het eind van het jaar zou gelden, doorgetrokken naar 2023. Vooral de lage en middeninkomens worden gecompenseerd met de plannen. Niet alle prijsstijgingen worden hiermee gecompenseerd.
  • Prijsplafond energie - Ook bedrijven worden geconfronteerd met hoge energiekosten. Het tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting. Daarnaast wil het kabinet bedrijven helpen met liquiditeitsverstrekking en verduurzaming zodat zij beter zijn toegerust op de toekomst, door extra geld beschikbaar te stellen voor diverse groene aftrekposten. Verder is het kabinet bezig met de uitwerking van een specifiek pakket met ondersteuning voor het energie-intensieve mkb

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}