Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Een wet die is ontstaan uit de noodzaak voor professionaliseren van het bestuur en toezicht bij onder andere verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Incidenten

Er hebben in het verleden een aantal incidenten plaatsgevonden die aan de grondslag van deze nieuwe wetgeving liggen. Denk daarbij aan financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.

Helaas bleek een “greep uit de kas” met enige regelmaat voor te komen.

Doel van de wetgeving

Voor een BV en een NV bestonden regels voor bestuur en toezicht. Deze regels gelden straks ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht binnen verenigingen, stichtingen en coöperaties en het stimuleren van de professionaliteit.

Belangrijkste wijzigingen

Het belang van een vereniging, stichting of coöperatie moet altijd voorop staan. Wanneer een persoonlijk belang van een bestuurder in strijd is met het belang van de vereniging, stichting of  coöperatie dan mag deze bestuurder niet meer meestemmen over zaken waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang. Er moet vastgelegd worden hoe hier in de praktijk mee omgegaan wordt.

Ook moet vastgelegd worden wat er gebeurt wanneer een bestuurder door tijdelijke of permanente afwezigheid zijn bestuurstaak niet meer kan vervullen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Er worden met de nieuwe wetgeving  eisen gesteld aan het handelen bestuurders en toezichthouders, en er worden verplichtingen opgelegd zoals bijvoorbeeld de hierboven genoemde vastlegging bij afwezigheid.  Wordt aan deze verplichtingen niet voldaan dan kan er sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid waarbij je niet alleen aansprakelijkheid bent voor het eigen handelen maar ook voor het handelen van medebestuurders en -toezichthouders. Dit geldt ook wanneer de taken vrijwillig uitgevoerd worden.

De nieuwe regels zijn kracht per 1 juli 2021, ook wanneer de statuten nog niet aangepast zijn. Mochten er in de statuten bepalingen zijn opgenomen die in strijd zijn met de nieuwe regels dan vervallen deze automatisch.

Tenslotte

Het maken van afspraken en het vastleggen hiervan lijkt vanzelfsprekend, maar bij de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties blijkt dit veelvuldig niet te zijn gebeurd. Met de nieuwe wetgeving worden ook de kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties verplicht om het beleid (opnieuw) te bespreken en vast te leggen.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is geen overbodige luxe. Voor een relatief geringe premie wordt het privé vermogen afgeschermd van bestuurders en toezichthouders, zie hiervoor ook ons Financial Lines Portaal. Mocht een bestuurder of toezichthouder (hoofdelijk) aansprakelijk worden gesteld dan wordt door de verzekeraar verweer gevoerd.

Wanneer u meer wilt weten of de mogelijkheden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij een van onze risicodragers, neemt u dan contact op met onze acceptanten via telefoonnummer 072-5181 134 of per e-mail via aansprakelijkheid@turien.nl.

Op de website www.wbtr.nl kunt u nog wat algemene informatie over de wetgeving terugvinden.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}