Casus bestuurdersaansprakelijk-heid: de bestuurswissel bij het aannemersbedrijf

Een aannemersbedrijf heeft van 2011 tot 22 juli 2016 als enig aandeelhouder en bestuurder B.V. X. Per sinds 22 juli 2016 wordt B.V. X opgevolgd door B.V. Y. De enig aandeelhouder van zowel X als Y is de natuurlijke persoon Z. Op 6 september 2016 wordt het aannemersbedrijf failliet verklaard.

De curator komt na onderzoek tot de conclusie dat het aannemersbedrijf te lang met zijn activiteiten is doorgegaan, terwijl het bestuur wist – of behoorde te weten – dat het bedrijf zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld. Hierna heeft het bestuur € 120.000 betaald en is het faillissement verder afgewerkt.

De ontevreden onderaannemers
Maar hier blijft het voor het bestuur niet bij. Enkele door het aannemersbedrijf ingeschakelde onderaannemers behoren tot de concurrente crediteuren in het faillissement. Zij hebben geen uitkering ontvangen. Zij stellen daarom X, Y en Z aansprakelijk. De onderaannemers vinden dat de handelswijze van het bestuur na 1 april 2016 onrechtmatig is geweest.

De rechtbank concludeert dat de peildatum (de datum waarop een faillissement onafwendbaar was) 3 juni 2016 is. Vanaf deze datum waren er onvoldoende financiële middelen om verplichtingen te voldoen. Ook concludeert de rechtbank dat na 3 juni 2016 sprake is geweest van een bestuurswissel. De kapitaalkrachtige bestuurder X is op 22 juli 2016 vervangen voor de kapitaalarme bestuurder Y. Voor X en Y moet dus op resp. 3 juni 2016 en 22 juli 2016 duidelijk zijn geweest dat het aannemersbedrijf geen verplichtingen meer zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Dit geldt ook voor Z, die immers bestuurder is van X en Y.

De rechtbank concludeert dat zowel X, Y als Z aansprakelijk zijn voor de schade die de onderaannemers lijden na de peildatum.

Conclusie
Als er sprake is van een onomkeerbare crisissituatie, dan heeft het bestuur de verplichting de activiteiten te staken. Gebeurt dit niet, dan is zij aansprakelijk voor de schade die schuldeisers hierdoor lijden.

Reken je ook niet rijk nadat met de curator overeenstemming is bereikt. Zoals we gezien hebben kan een individuele schuldeiser óók het bestuur aansprakelijk stellen.

Turien & Co. helpt u bij het adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid
Adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid lastig? Niet als u onze tools gebruikt! Leest u onze flyer eens door. Hierin wordt beknopt bestuurdersaansprakelijkheid uitgelegd, inclusief enkele schadevoorbeelden.

En in ons Financial Lines Portaal vergelijkt u als adviseur makkelijk de verzekeringen en berekent u de premies van meerdere uitstekende verzekeraars.

Hulp of advies nodig? Onze acceptanten staan voor u klaar. U kunt ze bereiken via 072 – 5 181 134 of per e-mail aansprakelijkheid@turien.nl.

Geschreven door: Audrey Papa, commercieel productspecialist bij Turien & Co.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}