Interview met Premium partner IWD

Één van de partijen die de kosteloze waardebepaling uitvoert is onze Premium partner IWD Taxaties & Inspecties. IWD staat voor Inspectie, Waardering en Duidelijkheid. Dat is immers het doel van een Inspectie of Waardering het creëren van duidelijkheid voor de opdrachtgever.

Om u een goed beeld te geven wie deze partij is en wat ze precies doen hebben we Richard van Kralingen geïnterviewd. Richard van Kralingen is directeur Marketing & Business development bij IWD. Hij neemt u graag mee in de wereld van de waardebepaling. Echter stopt hun dienstverlening daar niet, ze bieden nog veel meer.

Wat doen jullie bij IWD?

IWD is een open, toegankelijke “no-nonsense” organisatie. Wij voeren risico- inspecties, taxaties en waardebepalingen op locatie uit. Wij doen dat voor verzekeraars, gevolmachtigden en rechtstreeks in opdracht. Binnen Nederland, maar ook internationaal.

Jullie zijn Premium partner geworden. Daar zijn we ontzettend blij mee. Waarom is een Premium klant in goede handen bij jullie?

Onze mensen worden gekenmerkt door grote onderlinge verbondenheid, deskundigheid en passie voor hun vak. Wij hanteren hele korte lijnen en door onze flexibele opstelling kunnen we dan ook snel invulling geven aan de wensen van de Premium klanten en zorgdragen voor een efficiënt, maar altijd kwalitatief goed, bezoek. Wij doen graag de dingen anders, waarbij we altijd proberen te excelleren, zodat verwachtingen worden overtroffen!

Waarin onderscheiden jullie t.o.v. partijen?

Onze doelstelling is om een opdrachtgever op korte termijn een kwalitatief hoogwaardige, maar daarnaast ook een betaalbare rapportage te leveren. We streven hierbij om in nauwe samenwerking met onze relaties dit doel te realiseren, waarbij we hele korte lijnen hanteren en door onze flexibele opstelling ook snel kunnen innoveren. Ons onderscheid zit bijvoorbeeld in het feit dat wij bijvoorbeeld een risico-inspectie en taxatie/of waardebepaling in 1 bezoek kunnen uitvoeren. Dat is wel zo efficiënt, voor zowel verzekerde als voor de adviseur en Turien & Co.

Wat is belangrijk bij een waardebepaling?

Een waardebepaling is een vereenvoudigde taxatie en heeft om die reden niet de status van een deskundigentaxatie conform art. 7.960BW.  Hoewel de berekening methodiek hetzelfde is als die van een deskundigentaxatie, is de rapportage van een waardebepaling beknopt en feitelijk alleen bedoeld voor een verzekeraar of gelieerde partij. Deze wijze van waarderen is bedoeld om zo kostenefficiënt mogelijk een reële indicatie te verstrekken van de te verzekeren belangen.

Jullie voeren tijdens de waardebepaling van de woning en de inboedel ook een risicoanalyse uit, wat houdt dat in?

Een risico-Inspectie is een bezoek door 1 van onze risicodeskundigen. Tijdens dit bezoek inventariseren wij brand, inbraak en aanverwante risico’s, waarbij zaken als bouwaard, gebruik, staat van onderhoud, ligging en omgeving beoordeeld worden. Tegelijkertijd worden adviezen gegeven om deze risico’s te verkleinen, voorkomen of zelfs te elimineren.

Wat is het voordeel van de klant van een risicoanalyse?

Wij proberen altijd de risico-inspectie op een zo praktisch- en open mogelijke manier te doen en we houden niet op bij het geven van advies. Daar waar nodig en gewenst bieden we ook hulp bij de uitvoering van onze preventieadviezen. Door zaken anders te organiseren, kunnen soms al snel verrassende resultaten worden geboekt.

Is de herbouwwaarde tegenwoordig hoger dan een paar jaar geleden, nu bouwstoffen en arbeidskrachten schaars zijn?

Ja, dat is zeker het geval. Wij houden continue de prijsontwikkelingen in het oog. Dit doen we mede door onze nauwe contacten met schadebehandelaars, experts, bouwondernemingen, constructeurs etc. Wij beschikken over een uitgebreide, actuele, database waardoor wij altijd in staat zijn om een adequate herbouwwaardebepaling te kunnen uitvoeren.

Klanten schatten vaak de eigen inboedel (veel) lager in? Vooral bij Premium klanten is dat het geval. Wat is de reden hiervoor?

Als een premium klant bijvoorbeeld recent is verhuisd en zijn inboedel heeft vernieuwd dan heeft men de actuele (nieuw-) waarde van de inboedel wel goed in beeld. Als het al enige tijd geleden is dan schat men e.e.a. inderdaad vaak te laag in.  Ook op alle inboedelcomponenten zien we forse prijsstijgingen. Mooie voorbeeld is altijd de waarde van “stoffering & raambekleding” en "kleding”. Die schat men vaak veel te laag in maar daarvoor moeten juist vaak forse bedragen worden uitgegeven bij aanschaf.

Wat kunnen jullie naast waardebepalingen nog meer betekenen voor de Premium klant?

Zoals al even benoemd geven wij graag preventieadviezen en zijn wij Premiumklanten graag behulpzaam bij het (laten) uitvoeren daarvan. Daarnaast kunnen wij hen ook behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een bouwkundige opname (ook wel 0-meting genoemd) van een pand, als er in de naaste omgeving risicovolle (bouw)werkzaamheden gaan plaats vinden.  Hierbij moet je dan denken aan heiwerkzaamheden, bronbemaling / grondwater -onttrekking, (tijdelijk) zwaar bouwverkeer, trillen van damwanden en dergelijke. 

Ook als de Premium klant zelf gaat bouwen, loopt men het risico dat er schade ontstaat aan de aangrenzende bebouwing(en). Voordat er gebouwd wordt, is het belangrijk om de risico’s inzichtelijk te maken. Met een bouwkundige opname is de Premiumklant dan voorbereid op eventuele schadeclaims van gedupeerden. In het geval van een claim kunnen wij ook een na-opname (laten) verrichten. 

Hoe hebben jullie “duurzaamheid” geïmplementeerd in het taxatie- en inspectiewerk?

Enerzijds doen we dat gericht op ons eigen bedrijfsproces, bijvoorbeeld door het voeren van een elektrisch wagenpark en het gebruik van energie die afkomstig is van zonneparken en windenergie.  

Op locatie maken we “Duurzaamheid” altijd onderwerp van gesprek. We stellen dan bijvoorbeeld de vraag: “Wat zijn de gevolgen van de energietransitie voor u als Premium klant en wat betekent dat dan risico-technisch?

Wij gaan in het bespreken daarvan altijd uit van het motto: “op welke wijze houden we het nog praktisch en uitvoerbaar voor de klant?”  Waarbij de belangen van alle partijen uiteraard nooit uit het oog wordt verloren.

Het toppunt van duurzaamheid is natuurlijk voor eenieder: "Geen schade!" Hierbij helpen dan natuurlijk ook onze preventieadviezen.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}