Waar op te letten bij het adviseren van een bestuurders­aansprakelijkheidsverzekering?

Sinds 28 maart jl. heeft Zurich nieuwe voorwaarden voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook wel: D&O-verzekering). In de praktijk blijkt dat nog veel makelaars en tussenpersonen moeite hebben met het beoordelen van de dekking in dit type verzekeringen. Zurich bespreek kort bespreken waar u als expert op dient te letten bij het adviseren van uw klanten.

1. Let goed op de definitie van het begrip ‘’Bestuurder’’. Veel verzekeraars beperken de dekking in de D&O-verzekering tot de statutair aangewezen bestuurders en commissarissen. In de rechtspraak is echter ook de feitelijk beleidsbepaler, de persoon die daden van bestuur verricht, een mogelijk doelwit voor claims op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer een verzekeraar de kring van verzekerden nader omschrijft, door bijvoorbeeld op limitatieve wijze de data privacy officer in te sluiten, sluit hij eigenlijk andere niet genoemde feitelijk beleidsbepalers uit van dekking. 
2. Alhoewel de drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland hoog is, is het erg belangrijk dat bestuurders op een kundige wijze worden verdedigd door gespecialiseerde advocaten en dat voldoende dekking bestaat voor de gemaakte verweerskosten. Vaak zal dit de grootste kostenpost zijn. Let er hierbij op dat sommige verzekeraars beperkingen opleggen aan de te kiezen advocaat en bijvoorbeeld een doorslaggevende stem opeisen over een te treffen schikking of procedure. 
3. De verhouding tussen bestuurders en commissarissen verschuift, steeds vaker worden ook de commissarissen aangesproken in plaats van de bestuurders. Wanneer het komt tot een juridische procedure wijzen bestuurders en commissarissen vaak in elkaars richting. Let erop dat verzekeraars vaak de onderlinge aansprakelijkheid tussen bestuurders en commissarissen uitsluiten. 
Wij bieden bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen aan met ruime dekking tegen gunstige premies onder de zinspreuk D&O done right, waarin u bij ons in ieder geval Zeker bent van:
 
• De ruimste omschrijving van het begrip ‘’Bestuurder’’, zodat ook alle feitelijk beleidsbepalers onder de reikwijdte van de verzekering vallen. 
• 50% bovenop de verzekerde som voor de gemaakte verweerskosten en geen onredelijke beperkingen op de advocaatkeuze.
• Dekking in geval van onderlinge aanspraken tussen bestuurders en commissarissen, bovendien geldt dat uw klant aanspraak kan maken op 20% bovenop de verzekerde som ten behoeve van commissarissen.
 
Bekijk hier de voordelen van de nieuwe voorwaarden, de Zeker Zurich 2019. De voorwaarden zelf  kunt u vinden op de Turien & Co website

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}