Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor het MKB

Op 19 september was het weer Prinsjesdag. De dag dat de koning traditioneel de troonrede voorleest. In de troonrede staat in grote lijnen de plannen van het kabinet voor het komend jaar. Omdat het kabinet demissionair is, zijn er geen grote veranderingen aangekondigd. We spreken met productspecalist Janna Vos, want voor werkgevers verandert er toch het één en ander in 2024.

Laten we meteen beginnen. Een opvallende verandering die is aangekondigd voor 2024 is de introductie van het minimumuurloon. Wat zijn de implicaties hiervan voor werkgevers?

“Het minimumuurloon, dat in 2024 wordt geïntroduceerd, zal impact hebben op werkgevers, met name diegene die minimumloners in dienst hebben die meer dan 36 uur per week werken. Het uitgangspunt wordt het uurloon van een werknemer met een 36-urige werkweek, wat betekent dat minimumloners met een 40-urige werkweek aanzienlijk meer zullen gaan verdienen. Werkgevers moeten rekening houden met een aanzienlijke stijging van de loonkosten.

Een andere verandering is het stopzetten van het STAP-budget in 2024. Kun je ons vertellen wat dit betekent voor werkgevers en hun personeelsontwikkeling?

“Natuurlijk. Het stopzetten van het STAP-budget, dat wordt gebruikt voor de opleiding van personeel, is een bezuinigingsmaatregel. Werkgevers kunnen vanaf 2024 geen gebruik meer maken van de € 1.000 subsidie per werknemer. In plaats daarvan zal een deel van het geld worden gebruikt om de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in middelkleine-ondernemingen) te verhogen, wat bedoeld is om medewerkers in het MKB te helpen bij hun ontwikkeling. Werkgevers moeten nu alternatieve manieren overwegen om de professionele groei van hun personeel te stimuleren.”

“De SLIM-regeling is bedoeld om medewerkers in het MKB te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om diverse leer- en ontwikkelingsinitiatieven te financieren, zoals het inhuren van externe adviseurs voor opleidingsplannen. Het hoofddoel is werknemers te stimuleren om na te denken over hun professionele toekomst en groeikansen binnen het bedrijf.”

Dat klinkt als een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Wat kun je ons vertellen over de veranderingen in de reiskostenvergoeding  in 2024?

“Per 1 januari 2024 zal de wettelijk toegestane reiskostenvergoeding 22 cent per kilometer bedragen. Bovendien werkt de regering aan het vereenvoudigen van het verstrekken van ov-abonnementen aan werknemers, wat het pendelen voor werknemers kan vergemakkelijken. Werkgevers moeten deze veranderingen in de gaten houden en hun reiskostenbeleid waar nodig aanpassen.”

Dank voor de informatie. Wat kun je ons vertellen over de fiscale wijzigingen, met name de aanpassingen in de werkkostenregeling?

In het Belastingplan 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de werkkostenregeling, waarbij het percentage van de eerste schijf voor de berekening van de vrije ruimte is aangepast. Het is verhoogd van 1,7% naar 3% met ingang van 1 januari 2023, maar zal per 1 januari 2024 weer dalen naar 1,92%. Werkgevers moeten zich bewust zijn van deze wijzigingen bij het beheren van hun personeelsvoordelen en secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Janna, kun je nog wat dieper ingaan op de Aof-premie en de Werkhervattingskas?

“Natuurlijk. Hoewel er aanvankelijk plannen waren om de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen, is deze maatregel aangepast en is de premie zelfs gestegen, van 5,49% naar 5,82%. Aan het begin van september worden de premies voor de Werkhervattingskas elk jaar bekendgemaakt. Dit jaar is er een belangrijke wijziging opgetreden, namelijk een daling van het gemiddelde premiepercentage voor de Werkhervattingskas, zowel voor de WGA als voor de Ziektewet.”

Dat klinkt als positief nieuws voor werkgevers. Kun je ons vertellen wat deze premies inhouden en waarom ze van belang zijn?

De Werkhervattingskas is in feite de financiële pot waaruit arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald aan (voormalige) werknemers. Werkgevers, vooral middelgrote en grote bedrijven, betalen jaarlijks een premiepercentage aan de Belastingdienst om deze pot te financieren.”

Wat kunnen werkgevers doen als ze meer gedetailleerde informatie over hun premies willen?

“In december ontvangen werkgevers de beschikking met de opgave van de premie. Als werkgevers behoefte hebben aan een gedetailleerd overzicht van welke werknemers deze uitkeringen betreffen, kunnen ze contact opnemen met het UWV. Het UWV kan hen voorzien van specifieke informatie over de betrokken werknemers.”

Dat is een handige tip! Tot slot, waarom is het voor werkgevers van belang om goed op de hoogte te zijn van de premies voor de Werkhervattingskas?

“Het begrijpen en beheren van de premies voor de Werkhervattingskas is van cruciaal belang voor werkgevers om onnodige kosten te voorkomen. Fouten in de premieberekening kunnen leiden tot financiële lasten voor bedrijven. Het is daarom essentieel dat werkgevers de Whk-beschikking zorgvuldig controleren en, indien nodig, deskundig advies inwinnen om ervoor te zorgen dat ze financieel verantwoordelijk handelen. Neem hierover gerust ook contact op met onze casemanagers van Shared Expertise via 072 5 181 277 of casemanagement@sharedexpertise.nl.”

 

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}