Langere wachttijden schadeherstel

De wachttijden voor schadeherstel van auto's zijn de laatste tijd aanzienlijk langer geworden. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals:

  • Toename van aantal reparaties.
  • Krapte op de arbeidsmarkt.
  • Toenemende technologie in auto’s en toepassing van nieuwe materialen.
  • Afnemende reparatievriendelijkheid van auto’s, noodzakelijke vervanging van onderdelen.
  • Hoge investeringslasten van herstellers die capaciteitsuitbreiding belemmert.

Deze factoren zorgen voor extra last op de al bestaande capaciteit van herstelwerkplaatsen.

Toename van aantal reparaties
We hebben gezien dat na COVID het aantal reparaties is toegenomen. Ook afgelopen jaar is er sprake geweest van een lichte toename. Dit is in lijn met de gestegen verkeersintensiteit.

Krapte op de arbeidsmarkt
Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de verlengde wachttijden is de krapte op de arbeidsmarkt binnen het herstelnetwerk. Tijdens COVID hebben medewerkers de industrie verlaten en elders hun loopbaan voortgezet, er komen daarnaast te weinig jongeren van de technische opleidingen om het vertrek als gevolg van pensionering op te vangen. Gekwalificeerde technici zijn in de markt moeilijker te vinden, wat leidt tot een tekort aan personeel in de werkplaatsen.

Toenemende technologie en afnemende reparatievriendelijkheid bij auto's
Wij zien dat het gemiddelde bedrag dat wij uitbetalen bij een schade toeneemt. Auto’s worden steeds meer uitgerust met meer elektronica en verschillende technische opties. De herstelkosten nemen toe omdat de onderdelen duurder zijn, nieuwe materialen worden toegepast en er vaak meer arbeidsuren nodig zijn voor de reparatie van auto’s. Onderdelen kunnen minder vaak gerepareerd worden en moeten vervangen worden, waarbij de levertijd van onderdelen nog steeds ongewenst hoog is.

Impact van elektrificatie
De elektrificatie van auto’s verlangt aanvullende investeringen, leidt veelal tot toenemende complexiteit en leidt tot de komst van veel nieuwe, buitenlandse merken en modellen.

Capaciteitsproblemen expertisebureaus
Ook bij expertisebureaus worden capaciteitsproblemen een steeds grotere uitdaging. Deze bureaus zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van schadeclaims en het vaststellen van de omvang van de schade. Ook hier zijn ten tijde van de pandemie experts door gebrek aan werk uit de branche vertrokken. Het is nu voor expertisebureaus moeilijk (bijna onmogelijk) om weer goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Doordat het aantal claims niet afneemt en er onvoldoende personeel is om ze allemaal tijdig af te handelen, ontstaan er vertragingen in het beoordelingsproces. Dit vertraagt op zijn beurt het hele herstelproces, waardoor de wachttijden nog langer worden.

Hoge investeringslasten van schadeherstellers
De eisen aan schadeherstel komen steeds hoger te liggen, hetgeen aanzienlijke investeringen bij capaciteitsuitbreiding verlangt. Dit staat, in combinatie met de hogere rente, een uitbreiding van de beschikbare capaciteit in de weg. Dit maakt dat niet te verwachten is dat het de herstelcapaciteit op korte of middellange termijn voldoende toeneemt om aan de vraag te voldoen.

Wij hebben je hulp nodig
Wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om het schadeherstel te bespoedigen en de overlast voor de klanten te verkleinen. Daarom vragen van jou om de verwachtingen goed te managen bij de klant wat betreft de communicatie over dit onderwerp, want klanten verwachten natuurlijk een zo vlot mogelijke afhandeling. Helaas is dit op dit moment niet de realiteit. Het helpt wel om een schademelding zo compleet mogelijk in te dienen bij ons. Hiermee versnel je het proces van in behandeling nemen en voorkom je onnodig mailverkeer heen en weer. Kijk hier hoe je dit het beste kunt doen.

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}