Peter (1)

Premiemodel autoverzekeringen XL verder doorontwikkeld

Beste adviseur,

Graag informeer ik u over diverse wijzigingen in onze propositie voor autoverzekeringen. In 2021 hebben wij de XL-productlijn geïntroduceerd en afgelopen half jaar hebben onze productspecialisten en data-analisten de ervaringen over de eerste anderhalf jaar verwerkt in een nieuwe modellering. Dit gaat per op 5 oktober live en heeft tot gevolg dat onze tariefstelling wijzigt. Omdat de modellering diep op de tariefstructuur ingrijpt kan dit betekenen dat de tarieven voor individuele risico’s sterk kunnen verschillen met voorgaande tariefstelling. Voor bestaande verzekeringen hebben wij de verhogingen gematigd maar kan er incidenteel toch nog sprake zijn van een forse wijziging.

Oorzaken hogere schadelast

In zijn algemeenheid zien wij dat de schadefrequentie afgelopen jaar weliswaar sterk is toegenomen ten opzichte van de COVID-periode maar dat de stijging minder is dan verwacht en de schadefrequentie zich in onze portefeuille onder het niveau van 2019 (pre-COVID) beweegt. Helaas compenseert dit onvoldoende de vele schadelast opstuwende factoren.

WA en Casco
Op dekkingsgebied zien wij dat de Nederlandse verzekeringsmarkt, en wij niet anders, voor WA achter de feiten aanloopt. Al jarenlang is het rendement op WA-verzekeringen ontoereikend, veelal ontstaan door oplopende schadelast in zware letselschades. Wij verhogen WA dan ook sterker dan Casco, dit met uitzondering van bepaalde merken en type auto’s. Voor zowel WA als Casco geldt echter ook dat de reparatiekosten van auto’s toenemen. Dit jaar heeft vrijwel de gehele verzekeringsmarkt nieuwe inkoopafspraken gemaakt met de herstelbranche die als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en gestegen energieprijzen onder druk kwam. Daarnaast ervaren wij dat de toenemende technologie in auto’s het gemiddeld schadebedrag opdrijft. In de exclusieve markt zagen wij dit fenomeen al maar gaandeweg zien wij dit ook in andere segmenten.

Herstelkosten jonge auto's
Wij hebben traditioneel een sterke propositie voor vooral jonge auto’s. De impact van de technologie en het gebruik van nieuwe materialen doet zich met name in dit segment voor, zo zagen wij dat de herstelkosten van auto’s van dit bouwjaar (2023) in het eerste halfjaar ruim 15% hoger lagen dan de herstelkosten van auto’s van vorig bouwjaar (2022). Onze portefeuille is met veel exclusieve auto’s A-specifiek dus het is niet gezegd dat het in die mate een brede marktontwikkeling is. Wel zien wij de impact van technologie in auto’s marktbreed (in minder mate) al een jaar of zeven.

Leeftijd bestuurder
Ook zien wij een opmerkelijke ontwikkeling in de schadelast naar leeftijd van de bestuurder. De combinatie van exclusieve auto en jongere bestuurder is nog immer geen gelukkige combinatie en de tarieven stijgen dus harder voor de jongere bestuurders.

Schadelast t.o.v. cataloguswaarde
Naar cataloguswaarde van de auto zien wij dat de schadelast met name is opgelopen in het segment tot € 60.000. 

Exclusief segment
Binnen het exclusieve segment ervaren wij gemiddeld een lagere schadelast bij de sportwagens en supersportwagens, hetgeen wordt veroorzaakt door het meer hobbymatige- of investeringskarakter en de minder frequente verkeersdeelname van deze auto’s. Wij hebben de tarieven voor dit type auto’s dan ook gematigd. Overigens hebben wij vorig jaar al voor de exclusieve auto’s waar nauwelijks mee gereden wordt een scherper tarief geïntroduceerd.

Elektrische auto
Naar brandstoftype ervaren wij bij elektrische auto’s lagere schaderatio’s. De schadelast zelf is weliswaar wat hoger maar dat was goed voorzien in onze tariefstelling. Ook in dit segment zijn de premieverhogingen, met name voor WA, dus gematigd. In de nieuwe modellering hebben wij inmiddels meer data beschikbaar over nieuwe merken als Polestar en Cupra. De premiestelling voor deze nieuwe merken kan dus sterk afwijken van voorheen. Ook toekomstig zullen wij met het fenomeen van nieuwe merken en modellen te maken hebben, waarbij aanvankelijk voor de tariefstelling een referentie-auto gebruikt wordt en pas na verloop van tijd meer data beschikbaar komt over de risico’s die aan de auto verbonden zijn.

Tarifering steeds complexer
Bovenstaande gaat allemaal over het gemiddeld premieniveau in bepaalde segmenten, waarbij de ene ontwikkeling de andere kan compenseren of versterken. Het zegt niet altijd iets over de premie van een specifiek risico. Vanzelfsprekend zijn er meerdere factoren die de risico’s van een verzekering, en daarmee de te verwachten schadelast, beïnvloeden en waar wij in onze tariefstelling rekening mee houden. Het zal dan ook duidelijk zijn dat wij proberen voor elk risico een passende (en daarmee eerlijke) premie vast te stellen. Op individueel niveau van het specifieke risico kan de premie dan ook afwijken ten opzichte van voorheen en ten opzichte van de concurrentie, die mogelijk andere factoren gebruikt dan wel andere ervaringen in de portefeuille heeft. Ik vraag uw  begrip hiervoor: de toenemende beschikbaarheid van data en de toenemende mogelijkheid om dit in de tarifering toe te passen is prachtig maar leidt er tevens toe dat onze tariefstelling voor u en uw klant aan complexiteit toeneemt.

Vrijwillig verhoogd eigen risico
Het is wel mogelijk om nu een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500 of € 1000 euro te kiezen bij onze Primair, Prima en Prima EV XL autoverzekeringen. Kiest verzekerde bijvoorbeeld voor € 1000 extra eigen risico kan dat tot wel 18,5% schelen op de bruto Casco premie. Bij € 500 is dat 10%. In de volgende nieuwsbrief meer hierover en over enkele andere mooie productuitbreidingen, zoals Pechhulp, Rijangstdekking en dekking voor wisselaccu’s.

We horen graag uw bevindingen
We hebben vertrouwen in onze benadering en denken dat u met de nieuwe premies (net zoals voorheen) uit de voeten kan voor het verzekeren van de auto’s van uw relatie. We willen u wel op het hart drukken om contact op te nemen met onze acceptatieafdeling ingeval u voor uw klant toch niet uit de voeten kunt met onze nieuwe tariefstelling. Niet alleen worden deze signalen doorgegeven aan onze technische afdelingen (productmanagement en datamanagement), ook is er in individuele omstandigheden maatwerk mogelijk. Onze acceptanten zitten voor u klaar om u zo goed mogelijk te helpen.

Ik hoop u met bovenstaande informatie een inkijk te hebben gegeven in de complexe wereld van onze autopremies.

Vriendelijke groet,
Turien & Co. Assuradeuren

Peter van Geijtenbeek
CEO

Vind een assurantieadviseur

Turien & Co. werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

Er is iets mis gegaan bij het ophalen. Probeer het later nog eens.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor
Toon contactinformatie
{{advisor.Phone}}